Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Skladová administratíva a outsourcing

Náš systém skladovej evidencie je šitý na mieru našim zákazníkom tak aby plne uspokojoval ich potreby. Spracovanie objednávok prebieha v dvojzmennej prevádzke, takže sme našim zákazníkom k dispozícii každý deň od 7:00 do 19:00 hod. To nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kompletný logistický servis (od odberu produkcie z výroby až po jej doručovanie na miesta konečnej spotreby).

Ojednávky sú spracovávané našim internetovým zákazníckym portálom: zákazník zadáva požiadavky online a tieto sú okamžite spracovávané a systém umožňuje vždy sledovať stav vybavenia, množstvo a druhy tovarov v jednotlivých skladoch. Po prijatí objednávky sú vystavené dodacie dokumenty a etikety. Tieto sú odovzdané pracovníkom dispozície, ktorí pripravia zásielku na expedíciu. Inventúra sa vykonáve denne, takže všetky prípadné rozdiely medzi zákazníckou evidenciou a našim skladovým programom sú okamžite riešené.

Každý skladový pohyb (príjem a výdaj tovaru) je zaznamenávaný v našom skladovom programe, takže všetky informácie sú kedykoľvek k dispozícii a je ich možné vyhodnocovať podľa ľubovoľných kritérií (šarže, trvanlivosť, história pohybov...). Tento systém umožňuje aj využitie čiarových kódov.

Aj pracovníci skladovej administratívy sú držiteľmi ADR preukazov oprávňujúcich manipulovať s nebezpečnými látkami. Každoročne sa zúčastňujú ďalších školení z oblasti nebezpečných tovarov, colných predpisov a predpisov platných pre cestnú, leteckú a námornú dopravu.

H. Eicker Oliver Seitz  
Tomáš Náter
00421 908 902 146
zilina@sluis.sk
Matej Baláž 
00421 55 6710 295
m.balaz@sluis.sk