Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Sklad

Náš vedúci skladu, Mgr. Ľubomír Drnzík vedie tím profesionálov, ktorý sa stará nielen o zabezpečenie nepretržitej, 24 hodinovej prevádzky, ale aj o plnenie všetkých náročných kritérii, ktoré musí sklad nebezpečných tovarov plniť.
Sklad nebezpečných tovarov má plochu 700 m², je vybavený najmodernejšou technikou a vďaka svojej strategickej polohe je schopný zásobovať systémom just-in-time odberateľov nielen na Slovensku, ale aj v priľahlých regiónoch Poľska a na Morave. 
Viac o našom sklade v Nemeckom Schwelme sa dočítate tu. 

Vedúci skladu
Lager