Náš tím

KONATEĽ

Matej Baláž

m.balaz@sluis.sk

+421 908 324 015

CENOVÉ PONUKY

Peter Kuzmiak

p.kuzmiak@sluis.sk

+421 903 819 602

ŠPEDÍCIA

Rastislav Palinský

r.palinsky@sluis.sk

+421 948 615 218

FAKTURÁCIA

Janka Gyorgy

j.gyorgy@sluis.sk

SKLAD V ŽILINE

Tomáš Nater

t.nater@sluis.sk

+421 908 902 146

Nonstop: +421 908 324 015

Obchod: +421 903 819 602

Sklad: +421 908 902 146

Mail: info@sluis.sk