Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Kronika

1988

Thomas Sluis založil v nemeckom Wuppertali spoločnosť zaoberajúcu sa medzinárodnou kamiónovou dopravou a kuriérnou službou.

1990

Začiatok pravidelnej dopravy do Londýna.

1991

Už po roku sa aktivity rozšírili na celú Veľkú Britániu, a na prepravu tovaru s riadenou teplotou a nebezpečného (ADR) tovaru v špeciálnych vozidlách.

1992

Firma sa presťahovala do nových priestorov so špedičným skladom a skladom pre nebezpečný tovar s kapacitou 2000 m² na Lindenstrasse vo Wuppertali. Čoraz väčší dôraz je kladený na logistické činnosti.

1995

Pre optimalizáciu prepravy tovarov citlivých na teplotu boli navrhnuté, vyrobené a nasadené vlastné unikátne vozidlá: návesy s chladiacim agregátom s možnosťou obojstrannáho bočného nakladania/vykladania. Medzičasom firma vykonáva prepravu po celej Európe.

1996

Kapacita nestačí stúpajúcim potrebám, preto bol na ulici "In der Fleute" zriadený nový logistický areál a sklad nebezpečného tovaru, kam sa presťahovala celá prevádzka. K dispozícii bola skladovacia kapacita 3000 m², z toho 1500 m² bolo určených na skladovanie nebezpečného tovaru.

1997

Skladová kapacita sa ďalej rozširuje na 6000 m². Pre chemikálie bol vybudovaný nový klimatizovaný sklad s konštantnou teplotou 10 st. Celzia a plochou 1000 m². Po úspešnom otestovaní kamiónov vlastnej konštrukcia bolo zaradených do používania ďalších 8 vozidiel s posuvnými bočnými stenami. Začala sa pravidelná preprava do Švédska.

1998

Existujeme už 10 rokov a vykonávame prepravy po celej Európe. Zavádzame systém riadenia kvality a získavame certifikát podľa normy DIN ISO 9002.

1999

Bol zavedený komplexný logistický program pre chemický priemysel. Pre zvýšenie kvality nášho systému riadenia kvality sa podrobujeme skúška podľa štandardu chemického priemyslu SQAS a to s úspechom!

2000

Sťahovanie so novej administratívnej budovy. Každodenná činnosť je podporovaná a zefektívňovaná najnovšou technikou, komunikačnými a počítačovými systémami. Vykonávame prepravu aj do východnej Európy, do Čiech a na Slovensko pravidelne.

2001

Získavame pozície na nových trhoch, vozový park dopĺňame o Jumbo kamióny s vnútornou výškou 3 metre.

2002

Disponujeme vozovým parkom s 30 diaľkovými kamiónmi vybavenými najmodernejšou technikou. Z toho je 14 špeciálnych chladiarenských vozidiel s posuvnými bočnými stenami. Všetky vozidlá umožňujú chladeni/zohrievanie nákladu.

Do nášho systému riadenia kvality sme integrovali aj ekologické aspekty a boli sme certifikovaní podľa normy ISO 14001, zároveň sme prešli na novú normu riadenia kvality ISO 9001:2000, čo našim zákazníkom zaručuje služby najvyššej kvality.

2003

Založenie dcérskej spoločnosti Recon, zaoberajúcej sa logistikou prázdnych obalov. Táto firma ponúka odbornú likvidáciu chemických obalov ako aj predaj a prenájom IBC kontajnerov.

2004

Ďalšie rozšírenie a sťahovanie do Schwelmu. Okrem zväčšenia skladovacej kapacity vzrástol aj počet zamestnencov na 85. Stali sme sa spoluzakladateľmi spoločnosti CCC - Combi CHEMICAL CARGO GMBH.

Okrem celoeurópskej prepravy nebezpečných tovarov a tovarov citlivých na teplotu disponujú všetci členovia CCC skladmi pre chemikálie s certifikovaným bezpečnostným systémom.

2005

V novembri 2005 sme boli certifikovaní podľa normy nemeckého chemického priemyslu SQAS, podľa normy ISO 9001 a 14001.

2007

Otvorenie pobočky na Slovensku. Logistické centrum v Žiline zásobuje systémom just-in-time závod KIA Motors a ďalších zákazníkov chemickým tovarom, farbami a lakmi.

Špedične zabezpečujeme prepravy z celej európy do Českej republiky a na Slovensko a naopak.