Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4 Banner 5

Impressum

Thomas Sluis Slovakia s.r.o.
Krivá 23 
040 01 Košice
Tel.: 055 6710 295
www.sluis.sk
eMail: info@sluis.sk
Konateľ: Matej Baláž
Obchodný register: OR OS Košice 1, oddiel sro, vložka č. 18778/V
IČO: 36683558
IČ DPH: SK 2022254333
DIČ: 2022254333
Za obsah zodpovedá: Matej Baláž
 

Dôležité upozornenie
Na obsah týchto stránok má autorské práva firma Thomas Sluis Slovakia s.r.o. Všetky práva sú vyhradené. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu od firmy Thomas Sluis Slovakia s.r.o. nesmú byť nijaké údaje z tejto internetovej stránky komerčne rozširované. 

Vytvorenie tejto stránky nás stálo mnoho námahy a snažíme sa ju udržiavať aktuálnu, napriek tomu sa nedá vylúčiť, že obsahuje aj chyby alebo zastaralé údaje. Prosíme preto o pochopenie, že nemôžeme prebrať zodpovednosť za nijaké škody, ktoré môžu vzniknúť použitím informácií a údajov na tejto stránke. Takisto neručíme za obsah stránok, na ktoré sa dá dostať z našich stránkok.

Za ochranu vášho počítača pred škodlivým softwérom,vírusmi, trójskymi koňmi atď. zodpovedáte Vy sami použitím vhodného ochranného softwéru.

Firma Thomas Sluis Slovakia s.r.o. si vyhradzuje pávo hocikedy a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ktorúkoľvek časť tejto internetovej prezentácie.


Stav: 22.08.2007